Những lợi ích mà chúng tôi đem lại

  • 30 năm tập trung vào các sản phẩm thông gió

  • Quản lý và kiểm soát chất lượng ISO 9001

  • Năng lực sản xuất mạnh mẽ

  • Dây chuyền sản xuất rộng

  • Sản phẩm được chứng nhận cho thị trường nước ngoài

  • chọn chúng tôi-002

    Phòng thí nghiệm tiên tiến

  • Triển lãm thường xuyên để quảng bá sản phẩm mới

liên lạc với chúng tôi

địa chỉ email liên lạc
logo liên hệ

Quảng Đông Nedfon Air System Co., LTD.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và cung cấp dịch vụ chất lượng cao

看 不清 , 请 点击 我!

Nếu bạn muốn để lại cho chúng tôi một nhận xét xin vui lòng đi đến liên lạc với chúng tôi

liên lạc-clo
hàng đầu